دهش و دهشمندان

باورهای ما نقش مهمی را در زندگی ما بازی میکنند چونکه اندیشه ما بر اساس این باورها شکل میگیره و عملکرد ما ریشه در اندیشه ما داره خوب قدر مسلم اون چیزی که سرنوشت ما را رقم میزنه عملکرد ماست . حالا این که تقدیر چنین بود و … نه اینکه بخوام بگم دنیا صفحه شطرنج بازی ماست و همه چیز تدبیر ماست بلکه من فکر کنم زندگی مثل نرد میمونه و سرنوشت ما ترکیبی از تدبیر و تقدیر است .بی تدبیر، تقدیری رقم نمیخورد .

خواجه شیراز میفرماید

گروهی به جد و جهد گرفتند زلف یار     گروهی دگر حواله به تقدیر میکنند

آره اون گروه چرا به جد و جهد گرفتند زلف یار ؟ فقط یک دلیل داشت ، باور داشتند که میشه به جد و جهد گرفت زلف یار، و در این جهت تدبیرها کردند و بالاخره تقدیر هم یارشان شد .

اینکه باور ما نسبت به خیر اندیشی و مقوله دهش چیست نقش مهمی در سرنوشت ما و سرنوشت جامعه ما داره هر کسی حق داره باور داشته باشه که مستحق یاری شدن از سوی جامعه یا انجمن یا انسانهای دیگر و…. میباشد همچنین هر کسی میتواند باور داشته باشد که وظیفه یاری رساندن به جامعه یا انجمن یا انسانهای دیگر یا…را دارد.خوب این باورهای متضاد قطعا به عملکرد متضادی منجر خواهد شد وناچار سرنوشت متفاوتی را برای افراد رقم خواهد زد . من نمیخواهم در یک فضای ذهنی ایده های خودم را مطرح کنم لذا از شما دعوت میکنم تجربه خودتون را از سرنوشت کسانی که باور داشتند مستحق دریافت کمک هستند مرور کنید ، قطعا همه اونها کمکها را دریافت کردند اما نهایتش چی شد و آیا اون کمکها واقعا هیچ کمکی به اونها کرد ؟ حالا سرنوشت اونهایی را مرور کنید که کمک به جامعه و کمک به دیگران را وظیفه خودشان میدانستند آیا بجز ثروت و بجز احترام و نام نیک و… سرنوشت دیگری داشتند ؟

آره میخواستم از یک باور با شما سخن بگم ،باوری اینچنین ” این ثروتمندان نیستند که دهش میکنند بلکه این دهشمندان هستند که ثروتمند میشوند”

این باوری است که میتواند سرنوشت ما را آنطور که شایسته ماست رقم بزند و اینگونه است که زلف یار را به دست خواهیم گرفت.ایدون باد

1 دیدگاه در “دهش و دهشمندان

دیدگاهها بسته هستند.