درباره

این تارنمای غیر رسمی قصر فیروزه، آرامگاه زرتشتیان تهران است که با هدف اطلاع رسانی در مورد این مجموعه و نیز گزارش کوشش گروهی همکیشان جهت بهبود آبرسانی به درختان زیبا و کهن این آرامگاه به وجود آمده است. همیاری تمامی خیراندیشان گرامی در راستای کمک به این پروژه را ارج می نهیم.

جهت کمک به پروژه آبیاری، کمکهای خود را به شماره حساب ۰۱۰۲۵۳۳۲۲۰۰۰۶ بانک صادرات به نام انجمن زرتشتیان تهران واریز نمایید. پس از واریز وجه، مبلغ واریزی بهمراه شماره فیش آنرا بصورت پیامک به شماره همراه ۰۹۱۲۱۰۳۰۴۹۲ اعلام نمایند.